donderdag, 22. februari 2007 - 12:54

Lentis en GGD tekenen overeenkomst

Groningen

Lentis Welnis (voormalige GGZ Groningen) en GGD Groningen gaan samen de strijd aan tegen de groei van het aantal mensen met psychosociale problemen. De beide organisaties werken al langere tijd samen, maar hebben die samenwerking sinds vandaag vastgelegd in een overeenkomst.

De samenwerking moet er met name toe leiden dat er meer aandacht komt voor de geestelijke gezondheid in het lokaal gezondheidsbeleid. Beide organisaties willen gemeenten adviseren om bij het opstellen van de nieuwe notas lokaal gezondheidsbeleid op dit onderwerp beleid te maken.

De gezondheidsenquête 2006 wijst bijvoorbeeld uit dat 7% van de Groningers zich in ernstige mate eenzaam voelt. De samenwerking tussen beide gezondheidsorganisaties richt zich vooral op het uitwisselen van kennis en expertise op het gebied van gezondheidsbevordering en ziektepreventie.
Provincie:
Tag(s):