donderdag, 1. februari 2007 - 8:33

Meer informatie over plaatsing op terrorismelijst

Den Haag

De informatievoorziening aan personen en organisaties die op de Europese terrorismelijst zijn geplaatst, is recent verbeterd. Ook zullen zij in staat worden gesteld om hun standpunt over de plaatsing kenbaar te maken. Dit schrijft minister Hirsch Ballin in antwoord op schriftelijke vragen van het Kamerlid De Wit naar aanleiding van een uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg van het Europese Hof van Justitie in december 2006.

Zo moet de Raad van de EU personen en organisaties die op de lijst geplaatst worden direct na plaatsing meedelen wat de belastende redenen zijn, tenzij dwingende overwegingen inzake openbare orde, veiligheid of het onderhouden van internationale betrekkingen zich hiertegen verzetten. Staatsgeheimen kunnen door deze uitzondering beschermd blijven.

Door personen en organisaties te informeren en hen in staat te stellen te reageren op het plaatsingsbesluit en ontlastende argumenten aan te voeren bij de Raad, zijn hun rechten op hoor en wederhoor gewaarborgd. Vervolgens kunnen zij in beroep bij het Gerecht van Eerste Aanleg.

'Het met meer waarborgen omkleden van de procedure heeft naar mijn mening juist positieve gevolgen voor de terrorismebestrijding in Nederland en Europa. Dergelijke waarborgen verhogen de rechtsbescherming en dragen daarmee bij aan de verdere acceptatie van de maatregelen ter bestrijding van het terrorisme', aldus de minister bij de beantwoording van schriftelijke vragen van de Kamerleden Çörüz en Van Haersma Buma over dezelfde rechtszaak. Uit de recente uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg leidt de bewindsman niet af dat er onvoldoende rechtsbescherming is tegen plaatsing op de Europese terrorismelijst. De uitspraak laat juist zien dat er effectieve rechtsbescherming is.
Provincie:
Tag(s):