maandag, 22. januari 2007 - 10:12

Minder sterfte door ‘veranderende klimaat’

Den Haag

Door het ‘veranderende klimaat’ waarbij we steeds vaker te maken krijgen met milde weersomstandigheden lijkt, ondanks de vergrijzing, het aantal mensen dat overlijdt met 135,5 duizend opnieuw lager dan in het voorgaande jaar.

In de periode 2000–2003 was het aantal sterfgevallen nog ongeveer 5 duizend hoger. Dit blijkt uit vandaag verschenen cijfers van het CBS. De overwegend milde weersomstandigheden van de laatste jaren hebben bijgedragen aan deze lage sterfte.

Uit onderzoek is bekend dat zowel zeer lage als zeer hoge temperaturen tot aanzienlijk meer sterfgevallen leiden. In vergelijking met voorgaande jaren waren de herfstmaanden september, oktober en november mild. De temperaturen lagen toen rond waarden die als optimaal gelden voor een lage sterfte.

Het aantal overledenen was in de herfst ruim 2 duizend lager dan gemiddeld in de periode 2000–2003. Alleen de tweede week van september vormde een uitzondering. Toen lag de temperatuur beduidend boven het langjarig gemiddelde en was de sterfte navenant hoger. De eerste twee maanden van 2006 waren relatief koud, maar werden ook gekenmerkt door het uitblijven van een griepgolf. In de winter van 2005/2006 overleden ongeveer 2 duizend mensen minder dan gemiddeld in de winters van 2000–2003.

Ook was het aantal sterfgevallen in december 2006 ruim duizend lager dan gemiddeld.De sterfte in de lente en zomer lag rond het gemiddelde in de periode 2000–2003. De lentetemperaturen bevonden zich nabij het langjarig gemiddelde. De zomer liet twee gezichten zien. In juli was de temperatuur, en daarmee de sterfte, beduidend hoger dan normaal. Augustus was daarentegen naar verhouding koel, wat een gunstig effect had op het aantal sterfgevallen.

Deze relatie tussen temperatuur en leeftijd wordt sterker met de leeftijd. In de winter ligt het sterfterisico van 80-plussers circa 11 procent boven het jaarlijks gemiddelde. Onder ouderen is in de winter vooral de sterfte door ziekten van de ademhalingsorganen en hart- en vaatziekten relatief hoog.
Provincie:
Tag(s):