vrijdag, 19. januari 2007 - 13:04

Nederland en Frankrijk gezamelijk tegen zwart werk

Den Haag

Nederland en Frankrijk gaan samenwerken om zwart werk en fraude met sociale voorzieningen aan te pakken bij werknemers- en dienstenverkeer tussen beide landen. Demissionair minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Franse minister van Werkgelegenheid en Jeugdwerkgelegenheid, Gérard Larcher hebben daarover een akkoord ondertekend. Dat gebeurde in de marge van de informele Raad van ministers van werkgelegenheid en sociale zaken in Berlijn (18-20 januari)

Deze overeenkomst komt voort uit het samenwerkings-programma dat beide ministeries hebben gesloten in juli 2006. Bestrijding van illegale arbeid is daarin één van de speerpunten. De overeenkomst is een uitwerking van de Europese detacheringsrichtlijn van 1997 naar de Resolutie van de Raad van Ministers uit 1999 en de mededeling van de Europese Commissie (over detachering) van 4 april 2006.

Beide landen streven ernaar dergelijke bilaterale overeenkomsten af te sluiten met andere landen van de Europese Unie, om bescherming van werknemers in geval van detachering te bevorderen en illegale praktijken bij grensoverschrijdende dienstverlening te bestrijden. Frankrijk heeft al overeenkomsten afgesloten met België en Duitsland en is in gesprek met Tsjechië, Polen, Bulgarije, Spanje en Portugal. Nederland heeft al eerder dergelijke overeenkomsten bereikt met Engeland en Slowakije. Met Duitsland, Polen, Tsjechië en Hongarije worden nog gesprekken gevoerd.

Door deze overeenkomst willen Frankrijk en Nederland nauwe samenwerking tot stand brengen tussen de organisaties uit beide landen die zich bezighouden met het bestrijden van illegale arbeid en sociale fraude. Deze nauwere samenwerking moet leiden tot een versterking van preventie en controle vooral door betere informatie-uitwisseling, maar ook door het uitwisselen van functionarissen.

Beide partijen zullen de werking van dit akkoord jaarlijks zowel kwalitatief als kwantitatief evalueren.

Deze overeenkomst illustreert de goede samenwerking tussen beide landen op sociaal terrein. Een ander voorbeeld hiervan is het seminar over sociale dialoog op 22 maart a.s. waarbij vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de sociale partners en de overheid uit beide landen aanwezig zullen zijn. Het seminar zal worden gehouden op de Nederlandse ambassade in Parijs.
Categorie:
Tag(s):