maandag, 19. maart 2007 - 9:48

Nederland telt minder vrouwen en minder kinderen

Amstelveen

In 2006 zijn 185 duizend kinderen geboren. Dat zijn er ruim 20 duizend minder dan in 2000. De daling van de afgelopen jaren komt vooral door de afname van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Dit blijkt uit maandag verschenen cijfers van het CBS.

De komende jaren zal het aantal geboorten nog verder afnemen omdat het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd verder zal dalen. Deze ontwikkeling is een gevolg van de forse daling van het aantal geboren meisjes in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Het aantal vrouwen daalt weliswaar, maar het gemiddelde kindertal per vrouw verandert maar weinig. Bij vrouwen die geboren zijn na 1950 en door hun vruchtbare periode heen zijn, ligt het gemiddelde kindertal tussen de 1,8 en 1,9. Het CBS verwacht dat de huidige generatie jonge vrouwen gemiddeld 1,8 kinderen zal krijgen.

Als vrouwen kinderen kregen, waren dit er veelal twee: ruim 40 procent heeft twee kinderen. Een op de vier vrouwen die geboren zijn na 1945 heeft drie of meer kinderen. Voor jonge generaties vrouwen wordt voorspeld dat een op de vijf vrouwen drie of meer kinderen zal krijgen.

Van de vrouwen die nu rond de 70 jaar oud zijn is ruim 10 procent kinderloos gebleven. Van de vrouwen die nu rond de 50 jaar oud zijn, heeft 15 procent geen kinderen gekregen. Van de jongere generaties vrouwen blijft naar verwachting ongeveer een vijfde kinderloos.

Hoogopgeleide vrouwen blijven vaker kinderloos. Van deze vrouwen die in de jaren vijftig zijn geboren, is 25 procent kinderloos gebleven, tegen 10 procent van de laagopgeleide vrouwen. Dit verschil is voor vrouwen die zijn geboren in de jaren zestig iets kleiner.

Hoogopgeleide vrouwen zijn onder meer vaker kinderloos omdat zij vaker geen vaste relatie hebben. Bovendien verkoos een deel van de hoogopgeleide vrouwen geboren in de jaren vijftig een arbeidscarrière boven het moederschap.
Categorie:
Tag(s):