zondag, 18. februari 2007 - 18:09

Nieuw bestuur moet noodlijdend SV Almere redden

Almere

Tijdens een buitengewone ledenvergadering in een bomvolle kantine van S.V. Almere zijn een aantal belangrijke besluiten genomen die ervoor moeten zorgen dat de club van de ondergang wordt gered.De financiele positie bleek zodanig slecht te zijn dat een aantal ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn.Zo is er een nieuw bestuur gekozen en wordt er van alle leden een eenmalige bijdage van vijftig euro verwacht die zij terug krijgen in de komende twee seizoenen.

De voetbalvereniging SV ALmere verkeerd in grote financiele poblemen.
Door deze problemen voelde het oude bestuur zich genoodzaakt hun positie beschikbaar te stellen. De gemeente acht het voortbestaan van S.V. Almere als zeer belangrijk en zal een constructieve opstelling aannemen. Na de buitengewone ledenvergadering zal verder overleg plaatsvinden.

Om op korte termijn over financiële middelen te beschikken en richting andere partijen (sponsors, schuldeisers en gemeente) aan te geven dat de leden bereid zijn zelf een aanzet tot oplossing van de problemen te geven, werd een voorstel gedaan tot een contributietoeslag van € 50 per lid. Dit voorstel werd met een overgrote meerderheid door de leden aanvaard. Ook kostenbesparingen met name ten aanzien van personeelskosten zijn onontbeerlijk.

De groep sponsors zullen op korte termijn een bedrag beschikbaar stellen, dat gelijk is aan de verwachten opbrengst van de extra
contributieheffing.
Provincie:
Tag(s):