donderdag, 26. april 2007 - 20:54

Nieuwe burgemeester voor Assen

Assen

Donderdagavond is bekend geworden dat de raad van de gemeente Assen unaniem Sicko Heldoorn voordraagt als eerste kandidaat voor de vacature van burgemeester van Assen. Sicko Heldoorn is nu burgemeester van de gemeente Opsterland in Friesland.

De gemeenteraad van Assen stemt unaniem in met de voordracht van de vertrouwenscommissie om Sicko Heldoorn als eerste kandidaat voor te dragen voor de vervulling van de vacature van burgemeester.

Sicko Heldoorn is 50 jaar en lid van de PvdA. Hij is sinds 2002 burgemeester van de gemeente Opsterland met als hoofdplaats Beetsterzwaag en daarvoor 8 jaar lid van gedeputeerde staten van de provincie Friesland.

Op basis van de in de raad van 25 januari 2007 vastgestelde profielschets heeft de vertrouwenscommissie de 18 kandidaten die naar de vacature hebben gesolliciteerd beoordeeld. Unaniem is de vertrouwenscommissie van oordeel dat van alle kandidaten Sicko Heldoorn in de volle breedte aan de profielschets voldoet. Hij wordt onder andere gekenschetst als burgervader, gezaghebbend, enthousiasmerend, energiek, humoristisch en inspirerend.

Met Sicko Heldoorn krijgt Assen een burgemeester waar men trots op kan zijn.
Provincie:
Tag(s):