dinsdag, 22. mei 2007 - 14:14

Ontwerp van vernieuwd stadscentrum Hoogeveen gaat van start

Hoogeveen

Hoogeveen wil een aantrekkelijk en levendig stadscentrum. De komende maanden worden ontwerpen gemaakt voor drie deelgebieden, alledrie met de kaarsrechte en unieke Hoofdstraat als ‘ruggegraat’. De Hoofdstraat moet vooral duidelijker relaties leggen, met de omliggende parken, de entrees van het centrum, het station, de parkeervoorzieningen, en ook met de historie.

Deze en andere uitgangspunten voor een visie op het stadscentrum legt het college van B&W voor aan de gemeenteraad. Daarmee wordt de eerste fase (‘de ontdekking’) van het project Ontwikkeling Stadscentrum Hoogeveen afgerond. In de tweede fase worden stedenbouwkundige ontwerpen gemaakt. Deze fase leidt in maart 2008 tot een visie, die vervolgens nog wordt vertaald in concrete uitvoeringsprojecten.

“De gang zit er goed in,� zegt wethouder Wietze van der Zwaag. “Beginnen met een visie is een hele goeie manier van bouwen. Eerst moet het fundament liggen, daarna kun je zelfverzekerd en met draagvlak bouwen.�

De uitgangspunten zijn de afgelopen maanden geformuleerd in samenspraak met velen uit de gemeente. Drie klankbordgroepen hebben meegedacht. Op 27 maart 2007 deden zo’n 150 mensen mee aan De Dag van het Stadscentrum, waar de kansen op een rij werden gezet. Ook zijn plannen geïnventariseerd en is onderzoek verricht naar koopgedrag, de marktlocatie en woonwensen.

Drie stedenbouwkundig ontwerpers gaan nu aan de slag, onder supervisie van architect Ashok Bhalotra van bureau KuiperCompagnons. Bhalotra is in Hoogeveen bekend van de Structuurvisie 2015-2030. De ontwerpers maken ontwerpen voor het noorden, midden en zuiden van het centrum, in nauw overleg met onder andere de klankbordgroepen. Het opdelen heeft te maken met de wens de lange Hoofdstraat te ‘verzachten’.

In de ontwerpen is ook aandacht voor een gevarieerd woonaanbod. Een ander uitgangspunt is het water terug in het centrum. De mogelijkheden daartoe in de Alteveerstraat en de Hoofdstraat-noord/Willemskade/Markt, worden ondergezocht.

Fietsen in de Hoofdstraat is sinds jaar en dag een discussie. Uitgangspunt is fietsroutes creëren aan de achterkant van de Hoofdstraat voor het doorgaande fietsverkeer. Bovendien moet de opdeling van de Hoofdstraat en het pakket aan vernieuwingen straks het gevoel van verkeersonveiligheid bij het winkelend publiek verminderen.

Verder staan de Schutstraat en Het Haagje – voor zover onderdeel van de centrumring - gepland als ‘groene boulevard’. De straat moet hier autoluw en een stuk groener worden. Voor het doorgaande verkeer moet een alternatieve route komen.
Provincie:
Tag(s):