maandag, 26. maart 2007 - 10:35

Overschrijding dagnorm fijn stof Tilburgseweg gehalveerd

Tilburg

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat op de hoek Tilburgseweg-Takkebijsters, de dagnorm voor fijn stof in 2006 op 53 dagen overschreden wordt. Dit in tegenstelling tot het eerder bekende aantal van 90 dagen dat gebaseerd was op voorlopige cijfers.

Na diepgaand onderzoek door het RIVM blijkt het eindresultaat dus een stuk positiever te zijn. Wethouder Willems: ‘We zijn blij met deze resultaten. Breda is dus minder vervuild dan uit eerdere resultaten bleek. Maar we moeten nog wel veel doen aan onze luchtkwaliteit.’

Alle meetgegevens zijn in nauwe samenwerking met het RIVM geanalyseerd en blijken grosso modo met elkaar overeen te komen. De resultaten van de onderzoeken zijn nu bekend. Zo blijkt dat op de hoek van de Tilburgseweg-Takkebijsters de dagnorm in 2006 nog op 43 dagen is overschreden. Dit is gebaseerd op bruikbare meetdata van 10 maanden. Voor het hele jaar 2006 komt dat overeen met ongeveer 53 dagen. De dagnorm staat 35 dagen overschrijding toe.

Alle partijen gaan nu samen kijken hoe ze in de toekomst de voorlopige meetresultaten beter kunnen waarborgen om nodeloze onrust te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):