woensdag, 30. mei 2007 - 8:42

Pleit voor sanctiemechanisme ter bescherming van de walvis

Nederland heeft zich tijdens de conferentie van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) hard gemaakt voor de introductie van sancties. Nederland vindt het van fundamenteel belang dat er een solide systeem van bemiddeling en sancties komt in geval afspraken binnen het herzien beheerregime (Revised Management Scheme of RMS) niet worden nageleefd.

Sancties als verlies van vangstquota, verlies van speciale vergunningen voor wetenschappelijke walvisvangst, en publieke veroordeling tijdens de jaarvergadering zouden deel uit moeten maken van zo’n systeem.

Seppe Raaphorst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (onderhandelaar namens Nederland) benadrukte dat de leden van de IWC onderlinge overeenkomsten moeten aangrijpen om te komen tot een pakket van doelgerichte maatregelen dat het voortbestaan van de IWC zeker stelt. Het herzien beheerregime moet hier deel van uit maken.

Raaphorst wees er tijdens de vergadering op dat wederzijds respect voor verschillen in mening en gebruiken hierbij belangrijk is. Respect voor landen die reservaten willen, voor landen die een duurzaam gebruik nastreven, en voor landen die een verbod op de walvisjacht willen. De toekomst van de IWC kan veilig gesteld worden als de leden praktische afspraken maken over zaken waar alle landen het over eens zijn, zoals een duurzaam bestand van alle walvissoorten. “Hierbij is naleving van afspraken van essentieel belang voor een duurzaam beheer van walvissen en voor het onder controle krijgen van alle walvisjacht, inclusief wetenschappelijke vangsten�, aldus Raaphorst.

Raaphorst pleitte ook voor het instellen van een speciale werkgroep die een pakket maatregelen in het leven moet roepen voor een effectieve rol en toekomst van de IWC. Indien deze werkgroep hier niet in slaagt voor de volgende jaarvergadering, dan zal Nederland blijven aandringen op een ministeriele conferentie om de impasse te doorbreken.

De 59e jaarvergadering van de IWC vindt plaats van 28 tot en met 31 mei in Anchorage, Alaska.
Categorie:
Tag(s):