zondag, 14. januari 2007 - 21:11

Praat mee over het kampeerbeleid in Borger-Odoorn

Exloo

Op donderdag 18 januari organiseert de gemeenteraad van Borger-Odoorn een discussiebijeenkomst over het toekomstig kampeerbeleid in de gemeente. De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.
Iedereen die belangstelling heeft voor de inhoud van het toekomstig beleid met betrekking tot kamperen in de gemeente is welkom.

Nadenken over kampeerbeleid is nodig omdat de landelijke regeling die dat nu nog voor een deel regelt met ingang van 2008 wordt afgeschaft. De WOR (Wet op de openluchtrecreatie) verdwijnt omdat de rijksoverheid wil dereguleren (zoveel mogelijk landelijke regelgeving afschaffen als een en ander ook lokaal kan worden geregeld). Door de afschaffing van de WOR vervalt de basis voor gemeentelijke verordeningen en ook voor de huidige kampeervergunningen en vrijstellingen.

De gemeente denkt al geruime tijd, ambtelijk en bestuurlijk, na over het kampeerbeleid na de WOR.

De raad wil alvorens hierover besluiten te nemen een discussie opstarten over dit onderwerp. De bijeenkomst op 18 januari is daarvoor bedoeld. De uitkomsten van de discussie worden betrokken bij de definitieve besluitvorming over dit onderwerp.
Provincie:
Tag(s):