vrijdag, 2. november 2007 - 14:30

Provincie akkoord met bouw kolencentrale op Maasvlakte

Zuid Holland

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft namens de provincie Zuid-Holland goedkeuring gegeven aan energieconcern E.ON om een nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte te bouwen. De definitieve vergunning om de bouw mogelijk te maken ligt vanaf deze week ter inzage. De nieuwe centrale zal op grond van de vergunning aan de strengste milieu-eisen voldoen.

In de vergunning staan voorschriften voor de milieuprestaties. Deze voorschriften komen uit het beoordelingskader voor nieuwe energiecentrales. Dit beoordelingskader is vorig jaar door de provincie Zuid-Holland vastgesteld, in overleg met het Ministerie van VROM. De strenge milieu-eisen maken het mogelijk dat de nieuwe kolencentrale past in de beperkte ‘milieuruimte’ die in het Rijnmondgebied beschikbaar is.

Afvangen van CO2
De nieuwe kolencentrale van E.ON is een 1100 MW poederkoolcentrale. Hoewel de provincie formeel geen eisen kan stellen aan de CO2-uitstoot van de nieuwe centrale heeft E.ON in de aanvraag aangegeven de nieuwe centrale ‘capture ready’ te bouwen. Dit betekent dat de centrale is voorbereid op CO2-afvang. De afgevangen CO2 kan gebruikt worden in de tuinbouw, bij gas- en oliewinning of ondergronds worden opgeslagen. Hiermee wordt de uitstoot van CO2 in het Rijnmondgebied beperkt.
De provincie Zuid Holland vertrouwt er op dat in samenwerking met de partners in het Rotterdam Climate Initiative de centrale na ingebruikname zo snel mogelijk wordt voorzien van deze technologie.

Investeren in technologie-ontwikkeling
E.ON heeft aangegeven de komende jaren fors te investeren in de ontwikkeling van technologie om dit mogelijk te maken. Bij de bestaande centrale van E.ON op de Maasvlakte wordt al op beperkte schaal geëxperimenteerd met technieken om CO2 af te vangen.
De nu gepubliceerde milieuvergunning past binnen het klimaatbeleid van het kabinet ten aanzien van kolencentrales. Dit blijkt ondermeer uit het programma Schoon en Zuinig dat op Prinsjesdag is gepresenteerd en waarin CO2-opslag in Rotterdam een hoeksteen vormt.
Provincie:
Tag(s):