dinsdag, 16. januari 2007 - 19:58

Scholieren leren ouderen met computer om te gaan

Emmen

Leerlingen en coaches van de vmbo ict opleiding van het Hondsrug College in Emmen gaan ouderen van het Gilde Emmen e.o. wegwijs maken op de computer. Deze samenwerking is uniek in Noord-Nederland. Opmerkelijk is dat op iedere cursist een leerlingbegeleider is. Begonnen wordt met de groep ouderen, die bij het Gilde al de basiscursus PC hebben gedaan. Er wordt in deze cursus vooral les gegeven in Zaken als contacten onderhouden, kennis op doen, stamboomonderzoek, internetbankieren en vakanties uit zoeken en boeken.

Geert Neef van het Hondsrug College geeft aan dat het lesprogramma wordt afgestemd op de individuele deelnemer. “Onze leerlingen overleggen dat met hun coach. Op deze wijze snijdt het mes aan twee kanten, de oudere wordt op maat bediend en de leerling doet extra ervaring op in het werken met bepaalde toepassingen.�

Ben Bloemendal van het Gilde Emmen e.o. vult aan dat ouderen steeds meer gebruik maken van de computer. “Niet alleen voor tekstverwerking maar ook voor het e-mailen en het surfen op internet. Bij het Gilde merken we dat door de stijging van het aantal aanmeldingen voor de computerlessen. De behoefte groeide zodanig dat we naar nieuwe wegen moesten zoeken om aan de vraag te kunnen voldoen.�
Provincie:
Tag(s):