dinsdag, 6. februari 2007 - 14:38

Sloeweg krijgt primeur Tovergroen voor vrachtverkeer

Regio

Op woensdag 7 februari 2007 wordt het systeem Tovergroen in gebruik genomen op de VRI (verkeersregelinstallatie) bij 's-Heerenhoek. Voor Zeeland betekent dit een primeur, in Brabant is dit systeem al eerder met succes toegepast.

Tovergroen is een signaleringssysteem waarmee vrachtverkeer wordt opgemerkt en vervolgens een signaal krijgt dat het verkeerslicht voor hen op groen zal blijven, dan wel dat het verkeerslicht naar rood zal gaan nog voor dat ze bij de stopstreep zijn. Daarnaast is het mogelijk dat het verkeerslicht speciaal voor vrachtverkeer iets langer op groen blijft.

Het voordeel van dit systeem is dat vrachtverkeer vooraf weet of ze door mogen rijden dan wel moeten gaan stoppen. Dit geeft een verbeterde doorstroming. Zeker als het licht al enige tijd op groen staat, gaat het vrachtverkeer defensief rijden omdat ze verwachten dat het verkeerslicht elk moment naar rood kan gaan.

In Brabant staan al enkele van deze signaleringssystemen op de weg en zijn de reacties zodanig positief dat er nog 10 verkeersinstallaties met dit systeem worden uitgerust.
Men heeft daar economische besparingen berekend van 16.000,= per jaar en door de vermindering van het aantal stops is ook een duidelijke vermindering van het fijn stof én geluidsoverlast gemeten. Daarnaast wordt er minder door rood gereden en neemt het aantal kopstaartbotsingen af.
Provincie:
Tag(s):