vrijdag, 16. maart 2007 - 20:03

Spaarlamp-actie succes in Amstelveen

Amstelveen

De gemeente Amstelveen heeft een spaarlampactie gehouden waarbij het de bedoeling was om de minima tegemoet te komen in het kader van de toegenomen energielasten. De actie is een onmiskenbaar succes gebleken. Er zijn in totaal 5085 spaarlampen
afgeleverd. Het rendement dit jaar is een besparing van € 40.171.50 en een reductie van 106785 kg CO2-uitstoot. Dit leverde de huishoudens een besparing op van gemiddeld € 43,80.

De verantwoordelijk wethouder, Jan–Willem Groot van onder meer sociale zaken en milieu is tevreden met het behaalde resultaat. In een reactie liet hij weten blij te zijn dat er vele huishoudens van de doelgroep 'zo’n schitterende besparing' kunnen bereiken. Ten tweede geeft de actie een signaal af naar alle Amstelveners. Spaarlampen moeten gewoon. Het verminderen van de Co2 uitstoot is tenslotte eveneens een mooi resultaat.
In Amstelveen is men bezig met het ontwikkelen van een zeer breed plan voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. De actie past daar prima bij, volgens de wethouder.

Mogelijk wordt de actie in de tokeomst herhaald. De spaarlampactie was eenvoudig van opzet. Huishoudens die bij de gemeente bekend zijn kregen een bestelformulier en een begeleidende brief thuisgestuurd. De gemeente heeft met advertenties in de lokale media de overige huishoudens attent gemakt op de actie.
Elk huishouden kon voor maximaal € 25,- aan spaarlampen (vijf tot zeven stuks) bestellen bij de stichting SlimLicht!. De behaalde resultaten van deze actie zijn ook aangemeld bij Greenpeace. Hiermee draagt de gemeente tevens bij aan het doel van Green-peace om 1 miljoen spaarlampen te verspreiden.
Provincie:
Tag(s):