woensdag, 25. april 2007 - 11:39

Staatssecretaris Albayrak bezoekt steunpunt Perspectief

Utrecht

Woensdagmiddag bezoekt staatsecretaris Albayrak op uitnodiging van wethouder integratie Cees van Eijk het project Perspectief in Utrecht. Ze oriënteert zich hiermee op de succesvolle Utrechtse hulpverlening aan minderjarige asielzoekers.

Utrecht introduceerde in 2003 het steunpunt Perspectief. Dit is de begeleiding van minderjarige asielzoekers, waarbij het opbouwen van een vertrouwensrelatie centraal staat. Doel is voorkomen dat jongeren in de illegaliteit verdwijnen en daarmee het risico lopen in handen te vallen van mensenhandelaren. Inmiddels volgen 17 andere gemeenten het voorbeeld van Utrecht en introduceerden hun eigen 'perspectief' aanpak.

De staatsecretaris legt in het kader van de eerste 100 dagen van het kabinet een aantal werkbezoeken af. Ze heeft de Tweede Kamer toegezegd voor de zomer te komen met een sluitend plan voor hier verblijvende minderjarige asielzoekers. Dit werkbezoek vormt onderdeel van de voorbereiding.
Provincie:
Tag(s):