vrijdag, 29. juni 2007 - 10:47

Steeds meer rookvrije werkplekken

Groningen

Drie jaar na de invoering van de regels omtrent de rookvrije werkplek heeft het overgrote deel van de bedrijven ervoor gezorgd dat werknemers een rookvrije werkplek hebben en dus beschermd worden tegen de schadelijke effecten van tabaksrook. Dat blijkt uit VWA-inspectiegegevens en uit onderzoek van onderzoeksbureau INTRAVAL, dat in opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is uitgevoerd.

In alle branches zijn de omstandigheden verbeterd, maar er blijven nog wel enkele branches achter: bouwnijverheid, industrie, vervoer en opslag, communicatie, en landbouw en visserij. De VWA besteedt extra aandacht aan deze branches. Het onderwijs, de gezondheidszorg en het openbaar bestuur zijn de branches waarin de meeste bedrijven het rookbeleid volgens de eisen uit de Tabakswet hebben ingevoerd.

In de tweede helft van 2006 hebben controleurs van de VWA circa 1400 bedrijven geïnspecteerd op de naleving van de regels omtrent de rookvrije werkplek. Ook is er een onderzoek naar de naleefmotieven uitgevoerd. Daarin zijn bedrijven onder andere ondervraagd hoe ze het rookverbod hebben ingevoerd en welke knelpunten ze daarbij tegenkwamen. De resultaten van de controles en het onderzoek zijn afgezet tegen de resultaten van een vergelijkbaar onderzoek uit 2004.
Provincie:
Tag(s):