dinsdag, 22. mei 2007 - 16:22

Sterren voor Stadshart

Amstelveen

Op dinsdag 29 mei krijgt het winkelgebied Stadshart Amstelveen twee sterren uitgereikt voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Vertegenwoordigers van het winkelgebied ondertekenen die dag samen met andere betrokkenen het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen.

De ondertekening van het convenant en de uitreiking van de twee sterren aan de con-venantpartners vindt plaats om 18.15 uur in Perlo Plaza, Binnenhof 77C. De sterren wordt uitgereikt door Hans Martens van dienstenbond FNV. In de regio Amsterdam Amstelland is het Stadshart het eerste winkelgebied met twee sterren.

Het Stadshart Amstelveen is een schoon en veilig winkelgebied. De betrokken partijen willen dit graag zo houden en verder optimaliseren. De afgelopen maanden hebben de gemeente, Rodamco, politie en de ondernemers een analyse ge-houden in het Stadshart Amstelveen. Op basis van deze analyse zijn door betrokken partijen een aantal maatregelen benoemd, zoals het fietsparkeren en het tegengaan van winkeldiefstal.

De komende jaren wordt in het kader van het keur-merk structureel naar het Stadshart Amstelveen gekeken. De genoemde maatre-gelen worden gezamenlijk uitgevoerd.
Het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt uitgereikt aan winkelgebieden die struc-tureel overleg hebben met partijen in de stad die samenwerken op het gebied van schoon, heel en veilig.

Ondertekenaars
Het convenant van het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt ondertekend door ver-tegenwoordigers van de Gemeente,Rodamco, politie en ondernemers.

Het convenant Keurmerk Veilig Ondernemen wordt ondertekend door:
Gemeente Amstelveen, wethouder Economische Zaken, dhr. J.P.W. Groot;
Politie Amsterdam-Amstelland, Districtschef District 4, dhr. A. Julsing
Rodamco,Shopping Centre Manager, dhr B. Verheijen
Hoofdbedrijfsschap Detailhandel, dhr M.M. Duijn
Namens de ondernemers WSA/winkeliers Rembrandtweg, dhr M.Vermeer
Namens de ondernemers VCP, dhr C.Veldt
Provincie:
Tag(s):