maandag, 12. maart 2007 - 10:34

Te snel langs wegwerk-zaamheden kenteken op tekstkar

Den Haag

In de afgelopen periode is door Rijkswaterstaat bij verschillende wegwerkzaamheden de snelheid gemeten van passerende weggebruikers. Een te hoge snelheid werd teruggekoppeld aan de weggebruiker op een tekstkar met daarop het kenteken, de gereden snelheid en het advies langzamer te rijden.

Uit proefmetingen van Rijkswaterstaat blijkt dat weggebruikers die vaker langs de wegwerkzaamheden rijden, zich inderdaad beter aan de voorgeschreven snelheid houden. Bij een tiental wegwerkzaamheden gaat Rijkswaterstaat deze proef herhalen én nu ook in samenwerking met het KLPD en het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie. Door deze samenwerking kan gekozen worden voor alleen feedback of een combinatie van feedback met boetes.

Bij alle wegwerkzaamheden heeft ongeveer dezelfde opstelling gestaan. Aan het begin van het werkvak is de eerste camera geplaatst, de tweede op 3 tot 500 meter verderop. 120 meter achter de laatste camera stond een tekstkar waarop de gereden snelheid en het kenteken werden geprojecteerd.

Uit de snelheidsmetingen na de eerste passage van een weggebruiker blijkt dat hij zich niet aan de snelheidslimiet houdt. Afhankelijk van het moment van de dag rijdt 1/3 tot de helft van de weggebruikers harder dan de voorgeschreven snelheid. Bij een tweede en derde passage langs de wegwerkzaamheden daalt de snelheid.

Onder de passerende weggebruikers, bij nabijgelegen tankstations, en de wegwerkers zijn ook interviews gehouden. Daaruit blijkt dat er draagvlak is voor deze maatregel. Er zijn geen negatieve neveneffecten, zoals agressie of onaangepast rijgedrag, opgetreden.
Provincie:
Tag(s):