woensdag, 18. april 2007 - 20:19

TVM verzekeringen blij met aanpak transportcriminaliteit

Arnhem

De grootste transportverzekeraar in de Benelux TVM verzekeringen is blij met de toezegging van minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat dat er concrete maatregelen worden genomen tegen de toegenomen criminaliteit gericht tegen de transportsector.

De bewindsman kondigde dinsdag in de Tweede Kamer een inventarisatie aan van de twintig meest gevaarlijke parkeerplaatsen voor vrachtauto's om die zo snel mogelijk veiliger te maken. Hij komt daartoe met een voorstel in zijn begroting voor het nieuwe jaar.

President-directeur Arjan Bos van TVM verzekeringen: 'Ik ben blij dat de minister nu met een concrete aanpak komt. De risico s voor chauffeurs op de parkings worden steeds groter. Professionele bendes stropen de parkings af op zoek naar kostbare lading en schuwen het geweld niet. De schade voor de transportsector loopt per jaar op tot ruim 300 miljoen euro, nog afgezien van het geweld tegen chauffeurs. Ook is er een enorme imagoschade voor Nederland Distributieland. Als verzekeraar zien wij dat er op bestelling gestolen wordt, vooral duurdere en populaire gebruiksgoederen. Een effectieve aanpak is hard nodig.'

TVM verzekeringen sluit zich aan bij de wens van de Tweede Kamerfracties van CDA en VVD om te komen tot een Europese aanpak van ladingdiefstal. De VVD heeft hierover vragen gesteld aan de Europese Commissie. De VVD wil een snelle totstandkoming van een Europees dekkend netwerk van landelijke politieteams die zich speciaal inzetten tegen transportcriminaliteit.

Ook wil de VVD dat de Commissie nader ingaat op de zogenaamde 'speciale 'officier justitie die zou moeten worden belast met transportcriminaliteit en ladingdiefstal. Verder wil de VVD weten of de Commissie bereid is om lidstaten te verplichten een nationaal contactpunt inzake transportcriminaliteit aan te wijzen. Arjan Bos: 'Deze aanpak is hard nodig. Door de open grenzen in Europa verplaatsen criminele bendes zich heel snel door Europa. Opsporing en vervolging alleen in Nederland is daardoor minder effectief.'
Provincie:
Tag(s):