donderdag, 8. februari 2007 - 16:09

Twee verdachten aangehouden in zaak ICT-fraude

Amsterdam

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft onder leiding van het Functioneel Parket twee mensen aangehouden op verdenking van fraude met subsidies voor een opleiding om werklozen weer aan de slag te helpen. De verdachten zouden voor een en dezelfde automatiseringsopleiding - in strijd met de regels - uit twee vergelijkbare potjes subsidie hebben aangevraagd en gekregen.

Zij gebruikten daarvoor twee verschillende bedrijven. Op die manier zouden zij voor ongeveer 300.000 euro hebben gefraudeerd. Het gaat om twee bestuurders van inmiddels failliete opleidingsinstellingen.

De twee worden ervan verdacht ten onrechte subsidie te hebben verkregen van zowel de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) als het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De RWI keerde subsidie uit via de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers en het UWV vanuit het reïntegratiebudget.

De RWI heeft de SIOD in 2005 gemeld dat er fraude werd vermoed. Staatssecretaris Van Hoof heeft de Tweede Kamer destijds toegezegd de zaak te laten onderzoeken.
Provincie:
Tag(s):