donderdag, 22. maart 2007 - 10:39

Verkeersgedrag scholieren eindelijk aangepakt

Amersfoort

De politie gaat samen met Het Lodenstein College, de ouders, gemeente Leusden, verkeersplatform ’t Palet, en wijkplatform Leusden aandacht besteden aan het verkeersgedrag van scholieren. Al langere tijd komen er klachten binnen van bewoners, langs de route van de scholieren, en weggebruikers dat de scholieren onveilig en hinderlijk naast en achter elkaar rijden. Dit leidt niet alleen tot irritatie maar is regelmatig een aanleiding voor het ontstaan van ongevallen. Dit is overigens al jaren bekend. maar er werd niet of weinig tegen opgetreden.

Met name in de directe omgeving van de school aan de Utrechtseweg zijn de concentraties van leerlingen zo massaal dat het een structureel probleem is geworden. In Leusden spelen de overlastsituaties vooral op de Asschatterweg, de Heiligenbergerweg, Arnhemseweg, de Hessenweg, de Burgemeester de Beaufortweg, de Lockhorsterweg en de Dodeweg. In Amersfoort speelt het probleem op de Laan 1914. Incidenten die door klagers genoemd worden zijn het niet uiterst rechts fietsen, rijden op het trottoir of midden op de rijbaan, met meer dan twee personen naast elkaar fietsen, negeren van rood licht en bijdragen tot het ontstaan van ongevallen.

Door het probleem nu gezamenlijk aan te pakken, wordt gepoogd het beheersbaar te maken. Het Lodenstein College informeert de leerlingen actief over het probleem en gaat ouderavonden organiseren waar aandacht wordt gevraagd voor deze problematiek. Van de ouders wordt verwacht dat zij hun kinderen aanspreken op hun verkeersgedrag en op die wijze het gedrag op straat actief beïnvloeden.

De politie gaat op verschillende data en tijdstippen controleren of het sturen op het gedrag een positief effect heeft. Als scholieren overtredingen plegen, volgt er een bekeuring en worden de ouders geïnformeerd door middel van een “ouderbrief�. Eind april wordt de aanpak geëvalueerd en mogelijk ingebed in permanent toezicht. In die vervolgfase worden mogelijk ook andere scholen betrokken omdat het probleem niet alleen door leerlingen van Het Lodenstein College veroorzaakt wordt, maar ook speelt rond de scholen in andere gemeenten.
Provincie:
Tag(s):