vrijdag, 23. februari 2007 - 15:45

Vragen naar bekende weg moet afgelopen zijn

Den Haag

Mensen die zich inschrijven als werkzoekende of een uitkering aanvragen hoeven binnenkort nog maar één keer de daarvoor benodigde gegevens te verstrekken. Dat staat in een wetsvoorstel dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Als de klant bijvoorbeeld aan het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) heeft gemeld wat voor opleiding hij heeft gehad en welke werkervaring hij heeft, hoeft hij die gegevens later niet meer te verstrekken aan het UWV of de gemeente.

Om ervoor te zorgen dat de instellingen niet meer naar de bekende weg hoeven te vragen is een zogenoemd digitaal klantdossier in het leven geroepen. Daarin worden van klanten gegevens geraadpleegd die te maken hebben met inkomen, werk en uitkeringen. Het digitale klantdossier wordt vanaf begin dit jaar in fases ingevoerd. Ongeveer halverwege 2007 zijn CWI, UWV, gemeenten de Sociale Verzekeringsbank verplicht de gegevens aan te leveren voor het dossier.

Het digitaal klantdossier maakt het makkelijker voor de instellingen om hun diensten via internet aan te bieden. Zo kan de klant vanuit huis een bijstands- of WW-uitkering aanvragen. Het wordt daardoor niet makkelijker om een uitkering te krijgen, maar wel om een aanvraag in te dienen. Op zijn scherm krijgt de klant een inschrijfformulier waarop alle gegevens die al over hem bekend zijn, zijn ingevuld. Die hoeft hij alleen nog te controleren en zo nodig te verbeteren of aan te vullen. Vergeleken met nu gaat het aanvragen van een uitkering twee uur sneller.
Provincie:
Tag(s):