donderdag, 5. april 2007 - 16:46

WAO uitkering omhoog

De uitkeringen van volledig arbeidsongeschikte WAO’ers gaan op 1 juli 2007 omhoog van 70 procent naar 75 procent. Deze verhoging geldt ook voor volledig arbeidsongeschikten in de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) en de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten). De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met deze en andere maatregelen die een uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord over de WAO betreffen.

Het kabinet spreekt iedereen aan op wat ze nog wél kunnen, maar heeft ook oog voor beperkingen van mensen. Eerder werd de uitkering verhoogd van mensen in de IVA (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten), die valt onder de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen – de opvolger van de WAO). Zij krijgen al 75 procent. Met de verhoging van de uitkeringen voor volledig arbeidsongeschikten in WAO, WAZ en Wajong voert het kabinet een afspraak uit het coalitieakkoord uit, vooruitlopend op de noodzakelijke aanpassing van de wetgeving.

Dat geldt ook voor de afspraak om mensen in WAO, WAZ en Wajong die op 1 juli 2004 tussen de 45 en 50 jaar waren, niet meer opnieuw te beoordelen volgens de nieuwe, strengere normen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is gevraagd deze versoepeling meteen toe te passen. Het kabinet schrijft deze groep niet voorgoed af. De personen in deze leeftijdsgroep blijven herbeoordeeld worden, maar dan volgens de oude, soepeler regels.

Van de 44.000 personen tussen de 45 en 50 jaar die sinds 2004 al herbeoordeeld zijn volgens de strengere normen, is bij circa 15.000 mensen de uitkering omlaag gegaan of stopgezet. Het UWV zal de hoogte van hun uitkering opnieuw bepalen volgens de oude normen. Dit kan leiden tot een hogere uitkering. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 22 februari 2007 (de dag dat dit kabinet is aangetreden). Voor de andere ongeveer 29.000 mensen, van wie de uitkering dus gelijk is gebleven of verhoogd, heeft het besluit geen gevolgen.

Werkgevers die zelf de WAO-uitkeringen van hun ex-werknemers betalen (‘eigenrisicodragers’), kunnen de kosten van de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikte WAO’ers declareren bij het UWV. Zij konden de verhoging immers niet voorzien.

De verhoging van de uitkeringen wordt berekend over de zogeheten grondslag. De uitkering van volledig arbeidsongeschikten in de WAZ en Wajong gaat omhoog naar 75 procent van het minimumloon, de uitkering van volledig arbeidsongeschikte WAO’ers naar 75 procent van het (gemaximeerde) vervolgdagloon of dagloon.
Categorie:
Tag(s):