woensdag, 24. januari 2007 - 9:31

Winsemius: meer groen in de stad nodig

Den Haag

Minister Winsemius van VROM vindt dat er meer groen in en rond de steden moet komen. Dat staat in zijn reactie op het eindrapport 'Evaluatie Verstedelijking VINEX van 1995 tot 2005'. Uit de Vinex-evaluatie blijkt dat bewoners van de grote bouwlocaties tevreden zijn over de kwaliteit van hun woning, maar de VINEX-wijken niet groen genoeg vinden. De minister vindt dat er versneld meer groen kan komen terwijl de woningbouwproductie doorgaat.

Er zijn door het kabinet al diverse acties in gang zijn gezet om meer in 'groen' te investeren. Zo kunnen groene projecten bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van de uitvoering van de Nota Ruimte waarvoor een bedrag van 1 miljard euro is gereserveerd. Bovendien loopt inmiddels het programma 'Groen In en Om de Stad' (GIOS).

Verder kijkt minister Winsemius over het algemeen tevreden terug op het gerealiseerde VINEX-beleid. 'Het Rijk streefde met het VINEX-verstedelijkingsbeleid hoge ambities na. Deze ambities zijn niet overal en allemaal in dezelfde mate gerealiseerd. Als echter het totaal van deze resultaten afgezet wordt tegen de hoge ambities van begin 1995 dan kijk ik toch tevreden terug op de resultaten,' aldus de minister.
Provincie:
Tag(s):