zaterdag, 3. maart 2007 - 15:01

Zeearenden nestelen opnieuw in Flevoland

Lelystad

Het paar zeearenden dat vorig jaar een jong heeft grootgebracht in de Oostvaardersplassen, is bezig het nest opnieuw in gereedheid te brengen. Het stel zeearenden was het eerste dat sinds de Middeleeuwen in Nederland broedde.

De omgeving van het roofvogelnest is niet voor publiek toegankelijk. Daarom heeft Staatsbosbeheer een webcam bij het nest geplaatst. Vanaf 8 maart zijn via de website en het bezoekerscentrum in de Oostvaardersplassen de vogels en het nest te bekijken.

Afgelopen jaar probeerden velen een glimp op te vangen van het eerste paar zeearenden dat sinds mensenheugenis in Nederland broedde. Het jong werd in mei geboren en wordt nog steeds waargenomen in de Oostvaardersplassen. Het flink uit de kluiten gewassen jong verblijft in de omgeving van het nest.

Vorig jaar al gaf Staatsbosbeheer aan dat de kans groot was dat er de komende jaren meer zeearenden zouden worden geboren in de Oostvaardersplassen. De vogels blijven het gehele jaar in het gebied en gebruiken graag hetzelfde nest meerdere keren. Een nest kan daardoor uitgroeien tot een enorm bouwwerk.
Provincie:
Tag(s):