woensdag, 26. maart 2008 - 21:17

€ 70 miljoen beschikbaar voor Noordoostpolder na wegvallen Zuiderzeelijn

Noordoostpolder

De stuurgroep Zuiderzeelijn heeft met de minister van Verkeer en Waterstaat op dinsdag 18 maart 2008 een principeakkoord bereikt over de compensatie voor het afblazen van de aanleg van de Zuiderzeelijn. Er komt € 50 miljoen rijksgeld beschikbaar voor Noordoostpolder. Inclusief co-financiering van provincie, gemeente en private partijen ontstaat er een investeringsimpuls van € 70 miljoen. Hiervan wordt € 40 miljoen aangewend voor de verdubbeling van de N50 van Emmeloord tot aan Ramspol.

De afgelopen weken is met het Rijk gesproken over de samenstelling van het Regiospecifiek pakket. Dat bestaat uit de onderdelen;
- een regionaal bereikbaarheidspakket
- een ruimtelijke-economisch programma, en een
- regionaal mobiliteitsfonds
De leden van de Provinciale Staten van de provincies Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe moeten nog instemmen met de voorstellen. Het streven is om het convenant eind april te laten ondertekenen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder heeft er bij gedeputeerde Dijksma van Flevoland op aangedrongen op korte termijn bestuurlijk overleg te arrangeren tussen provincie en de gemeente Noordoostpolder over de zogenaamde Transitiegelden ZZL.

Ondanks de investering blijft het zeer wenselijk dat er een verbetering komt in de OV-aansluiting Noordoostpolder richting de Randstad. De gemeente Noordoostpolder zal met de provincie Flevoland en de gemeenten Urk en Lelystad onderzoeken hoe een snelle OV-bus-aansluiting vanuit Emmeloord op de Flevolijn kan worden gerealiseerd. Daarnaast wordt gekeken naar een goede auto-trein transfer vanuit de Noordoostpolder.
Provincie:
Tag(s):