dinsdag, 21. oktober 2008 - 15:40

Aanvullend onderzoek voor asfaltcentrale Bruil

Arnhem

De provincie Gelderland heeft het onafhankelijk onderzoeksinstituut TNO opdracht gegeven om aanvullend onderzoek te doen met betrekking tot asfaltcentrale Bruil. Op bepaalde dagen kan mogelijk binnen de wettelijke normen, hinder worden ondervonden van de aanwezigheid van Bruil.

Om de mate van die hinder vast te stellen, adviseert TNO op basis van de conclusies van het RIVM en GGD om aanvullend onderzoek te doen. Daarbij wordt de geurhinder voor de omgeving beoordeeld overdag en s nachts. Met name inzicht in de geurhinder s nachts is van belang omdat dan de temperaturen anders zijn dan overdag. Bij het aanvullend onderzoek wordt ook het omgevingsgeluid met en zonder asfaltcentrale bekeken. Tevens worden piekgeluiden beoordeeld.

TNO deed in opdracht van de provincie Gelderland en gemeente Arnhem onderzoek naar de milieueffecten van de komst van asfaltcentrale Bruil naar Arnhem. Anderhalve week geleden zijn door TNO reeds de milieu-effecten als gevolg van de komst van Bruil gepresenteerd. TNO concludeerde toen al dat in bepaalde gevallen mogelijk hinder kan ontstaan. Deze hinder valt binnen de wettelijke normen die gelden.
Provincie:
Tag(s):