dinsdag, 29. juli 2008 - 23:06

Agenten vrijgesproken van onrechtmatig optreden

Pijnacker-Nootdorp

Vandaag deed de rechter uitspraak in de zaak tegen drie politiemensen van Politie Haaglanden die terechtstonden vanwege hun aandeel in de gebeurtenissen tijdens de Oranjefeesten in Pijnacker, in de nacht van 6 op 7 mei 2006. De drie politiemensen stonden terecht voor in totaal 7 ten laste gelegde strafbare feiten. In 6 gevallen heeft de rechter geoordeeld dat het optreden rechtmatig dan wel niet verwijtbaar is geweest. Slechts voor 1 feit heeft de rechter aan 1 medewerker een boete opgelegd van 750 euro.

Het vonnis van de rechter ligt in de lijn van de eerdere conclusie van de hoofdofficier van justitie, die in september 2006 al stelde dat het optreden van de politie in het algemeen terecht was en de politie binnen de geweldsinstructie is gebleven.

Het optreden van de politie is dan ook in een eerder stadium al stevig geëvalueerd. De hoofdofficier van justitie concludeerde in september 2006 dat “het optreden van de politie in het algemeen terecht was en de politie binnen de geweldsinstructie is gebleven. Vast staat dat de politie te maken had met een grote groep feestgangers die zich, onder invloed van alcohol en drugs, agressief opstelde tegenover de politie en geen gehoor gaf aan de bevelen.�

Kort gezegd: er wáren al problemen voordat de politie arriveerde; er werd immers niet voor niets een beroep op de politie gedaan. Ook dit heeft rechter in het vonnis nog eens benadrukt. Politiemensen werden in die nacht niet alleen geconfronteerd met ongeregeldheden, veroorzaakt door de grote groep (dronken) jeugd, maar ook met de gevolgen van tekortkomingen in de voorbereiding en organisatie van het feest. Deze verantwoordelijkheid ligt primair bij de organisator en de vergunningverlenende gemeente. Dit constateerde ook de toenmalige korpsbeheerder, drs. W.J. Deetman. Hij stelde vast dat “ondubbelzinnig uit de verschillende rapportages naar voren komt, dat er sprake is geweest van tekortkomingen in de voorbereiding van en in het toezicht en handhaving tijdens dit evenement. Dit raakt zowel de rol van de gemeente als vergunningverlener, de voorbereiding in het lokale driehoeksoverleg als nadrukkelijk ook de verantwoordelijkheden van de Oranjevereniging als organisator van dit evenement.�
Provincie:
Tag(s):