dinsdag, 15. april 2008 - 14:58

Betere regeling klokkenluiders bij overheid nodig

Den Haag

Minister Ter Horst wil de klokkenluidersregelingen bij de overheid verbeteren. Wanneer iemand, die werkzaam is bij bijvoorbeeld een ministerie, gemeente of de politie een misstand vermoedt, moet hij of zij dit veilig, vertrouwd en eenvoudig kunnen melden. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag.

De huidige regelingen voor klokkenluiders bevorderen slechts in beperkte mate het intern melden en opsporen van misstanden en bieden geen (rechts)bescherming aan ambtelijke klokkenluiders. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht in een evaluatie van klokkenluidersregelingen in de publieke sector.

In een derde van de gevallen wordt het vermoeden van een misstand niet intern gemeld omdat men bang is voor de negatieve gevolgen voor zichzelf. Minister Ter Horst vindt de onderzoeksresultaten zorgelijk en reden om met de betrokken partners maatregelen te nemen. Zij heeft het onderzoeksrapport ‘Evaluatie klokkenluidersregelingen publieke sector’ vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

De onderzochte klokkenluidersregelingen zijn gericht op ambtenaren. Minister Ter Horst en haar ambtgenoot Hirsch Ballin (Justitie) willen daarnaast dat het anoniem melden van een integriteitsschending gepleegd door overheidsfuntionarissen bij meldpunt M. (Meld Misdaad Anoniem) mogelijk blijft.

Meld Misdaad Anoniem
Bij dit meldpunt M. kunnen zowel ambtenaren als mensen die met de overheid te maken hebben een melding doen. Een proef hiermee is inmiddels afgerond. In de afgelopen periode heeft meldpunt M. 37 meldingen overgedragen aan organisaties in de publieke sector. Het merendeel van de meldingen bleek bruikbaar.
Provincie:
Tag(s):