maandag, 4. februari 2008 - 21:30

Drenthe aan de slag met nieuw sociaal beleid

Assen

Gedeputeerde Anneke Haarsma gaf maandagmiddag in het provinciehuis in Assen onder toeziend oog van minister Plasterk van OCW het startsein voor het proces dat moet leiden tot de provinciale Sociale Agenda 2009-2012. Hierin staan de plannen en ambities van de provincie op onderwerpen als sport, welzijn, wijkvernieuwing, onderwijs, jeugd en tijdenbeleid.

Ook reikte zij aan burgemeester Slagman van de gemeente Westerveld een symbolische cheque uit van 40.000 euro. Alle Drentse gemeenten ontvangen dit bedrag van de provincie. Doel is te komen tot samenwerkingsverbanden tussen provincie en gemeenten.

Het huidige provinciale sociaal beleid met de naam ‘Mensen in het middelpunt’ loopt eind dit jaar af. Voor de komende periode van 4 jaar wil de provincie vooral inzetten op vijf thema’s als het optimaliseren van jeugdzorg, het vergroten van onderwijskansen, het versterken van het voorzieningenniveau, het vergroten van sportdeelname en het verbeteren van combinatiemogelijkheden voor arbeid en zorg. Uitgangspunt bij het nieuwe sociaal beleid is om samenwerking tussen provincie en gemeenten en maatschappelijke organisaties verder te intensiveren.

Het bedrag van 40.000 euro per gemeente is dan ook bedoeld om zogenaamde sociale allianties te gaan vormen met gemeenten. Het gaat dan om de aanpak van bijvoorbeeld de centra voor jeugd en gezin, wijkvernieuwing, of onderwijsachterstanden. Onderwerpen dus, die in een gemeente spelen, en waar samen met de provincie resultaten geboekt kunnen worden.
Provincie:
Tag(s):