donderdag, 24. januari 2008 - 12:52

Jonge mannen maken de meeste brokken

Groningen

Eén op de vier mannelijke automobilisten tussen de 18 en 20 jaar loopt de kans in het verkeer schade aan derden te veroorzaken. Onder vrouwen in deze leeftijdscategorie is dat één op de acht. Dat blijkt uit de recent gepubliceerde risicostatistiek Personenauto’s van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS).

Hoewel het verschil in kans op schade tussen man en vrouw met het ouder worden iets terugloopt, blijven vrouwen een lagere kans houden dan mannen. Vrouwen tussen de 28 en 40 jaar lopen met circa zes procent de minste kans op het veroorzaken van schade, een factor vier minder dan de mannelijke automobilisten tussen de achttien en twintig jaar.

Het schadebedrag per ongeval ligt eveneens lager. Waar de jonge mannen gemiddeld bijna vierduizend euro schade per incident veroorzaken, ligt dat bij vrouwen van dezelfde leeftijd op tweeduizend euro.

Dat jonge mannen niet alleen meer kans maken op een ongeluk, maar vaak ook een zwaardere schade veroorzaken, laat zich vooral verklaren doordat er bij deze ongevallen nogal eens letselschade in het geding is. Het illustreert dat de gevolgen van het roekeloze gedrag van jonge mannen achter het stuur vaak veel verder gaan dan louter blikschade en diep kunnen ingrijpen in het leven van anderen.
Provincie:
Tag(s):