dinsdag, 2. september 2008 - 20:07

Landschapsbeheer Drenthe in ontwikkeling

De evaluatie van het eerste half jaar na de doorstart van Landschapsbeheer Drenthe levert een positief beeld op. De afgeslankte organisatie heeft een nieuwe koers uitgezet en verwacht hierdoor tot steeds meer resultaten te komen die bijdragen aan ontwikkeling, beheer en onderhoud van het Drentse cultuurlandschap.

Gedeputeerde landelijk gebied Rein Munniksma (PvdA) ziet in deze evaluatie een goede toekomst weggelegd voor Landschapsbeheer nieuwe stijl. “De organisatie heeft in korte tijd laten zien dat zij een omslag kunnen maken van uitvoeringsorganisatie naar projectenorganisatie die de uitvoering uitbesteed. Zij nemen nu een relevante schakelpositie in tussen de provinciale en gemeentelijke overheden en de uitvoeringsorganisaties�.

Landschapsbeheer Drenthe kon mede dankzij de steun van de provincie op 5 oktober 2007 een doorstart maken. De nieuwe organisatie ontwikkelt zich als een projectenorganisatie, die het provinciale en gemeentelijke landschapsbeleid vertaalt in uitgevoerde projecten. De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt door uitbesteding. Daarnaast coördineert Landschapsbeheer ook projecten, waarbij vrijwilligers de werkzaamheden in natuur en landschap uitvoeren, om bewustwording en betrokkenheid van burgers daarbij te realiseren. Het initiëren en realiseren van deze projecten dient ter versterking van het streekeigen karakter van het Drentse landschap en de natuur.

De evaluatie geeft naast het overwegend positieve beeld ook enkele aandachtspunten. Zo moet de organisatie bijvoorbeeld aandacht blijven besteden aan acquisitie, zodat de portefeuille ook goed gevuld blijft. Ook de uitbesteding van het uitvoeringswerk bij werkvoorzieningschap Alescon vergt nog de nodige inspanning om tot extra werk te komen.
Provincie:
Tag(s):