maandag, 5. mei 2008 - 10:34

Máxima geeft gastles over lenen

Nieuwkoop

Prinses Máxima geeft op 13 mei een gastles over omgaan met geld aan leerlingen van basisschool De Rietkraag in Nieuwkoop. De les vormt het officiële startsein voor het lespakket ‘De Geldkoffer’, dat door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is ontwikkeld.

Uit het Nibud Scholierenonderzoek 2006/2007 blijkt dat de helft van de scholieren wel eens geld leent. Vooral meisjes lenen makkelijk en hebben meer moeite om hun inkomsten en uitgaven in balans te houden. Bovendien vinden jongeren het lastig om prijsbewust te zijn en goed met hun geld uit te komen. Een vijfde geeft al zijn geld direct uit als het binnenkomt.

Recente cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) laten zien wat dat voor gevolgen kan hebben: het aantal jongeren met schulden stijgt en de hoogte van het schuldbedrag neemt bovendien toe. Een recente steekproef wijst uit dat jongeren tussen de 18 en 25 jaar die bij een schuldhulpverlener terechtkomen, een gemiddelde schuld van maar liefst negenduizend euro hebben.

Om kinderen te leren beter met geld en risico’s om te gaan, kwam Nibud in 2005 voor het eerst met lesmateriaal voor het basisonderwijs. Dat materiaal is nu, samen met Podium (bureau voor educatieve communicatie), uitgebreid tot ‘De Geldkoffer’. Het lespakket is bedoeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en bestaat uit zeven modules.

Het Verbond heeft financiële educatie hoog op de agenda staan en heeft daarom zowel een inhoudelijke als financiële bijdrage geleverd aan ‘De Geldkoffer’. Een idee dat uit de hoge hoed van het Verbond is getoverd, is het risicospel ‘Fix je risk’, waarbij kinderen leren met welke financiële risico’s ze in het leven te maken krijgen. Insteek is om ze te laten inzien dat ze zélf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken en de gevolgen daarvan.
Provincie:
Tag(s):