donderdag, 25. september 2008 - 11:37

Meedoen in Almere begint met taal

Almere

Almere gaat onderzoek doen naar het taalniveau én de persoonlijke situatie van inburgeraars. Dat meldt de gemeente Almere op haar site.

Zij wil zo meer maatwerk kunnen bieden in taalonderwijs, bijvoorbeeld met taal op de werkvloer of gekoppeld aan vrijwilligerswerk. Meedoen in Almere moet zo voor iedereen vanzelfsprekend worden.

Almere stelt bij de aanpak van inburgering het doen van een passend aanbod centraal. De gemeente wil alle nieuw- en oudkomers in Almere taalonderwijs bieden dat aansluit bij hun taalniveau.

Daarvoor moet wel eerst bekend zijn wat het taalniveau van de Almeerse inburgeraars is, om hoeveel inburgeraars het gaat en welke groepen de meeste behoefte hebben aan taalonderwijs. In oktober wil Almere starten met een onderzoek om op deze vragen een antwoord te geven.

De taal van meedoen
De gemeente stimuleert iedereen om mee te doen aan de Almeerse samenleving. Ook inburgering in Almere is gericht op meedoen. Een taal- of inburgeringscursus was daarom al zoveel mogelijk gekoppeld aan werk of een beroepsopleiding.

Om ook mensen die geen betaalde baan hebben te stimuleren om mee te doen, biedt Almere straks ook taalonderwijs dat gekoppeld is aan vrijwilligerswerk.

De koppeling van taalonderwijs aan (vrijwilligers-)werk of een opleiding is mede vanuit het principe dat je een taal pas goed onder de knie krijgt als je hem ook in de praktijk gebruikt. Om dezelfde reden wil Almere ook taalcoaches inschakelen. Taalcoaches zijn vrijwilligers die samen met inburgeraars de taal oefenen. Elke Almeerder kan zich nu al opgeven als taalcoach via de website van VROM: Het begint met Taal (zie link rechtsboven).

Lokale inburgeringsagenda vastgesteld
De nieuwe aanpak van inburgering is samengevat in de Lokale Inburgeringsagenda. Het College van B&W heeft deze op 23 september 2008 vastgesteld. De agenda is gebaseerd op de Nota Deltaplan Inburgering in Almere die de gemeenteraad in maart van 2008 goedkeurde.

Almere startte in oktober 2007 met de uitvoering van het nieuwe inburgeringsbeleid. Sindsdien zijn in Almere ongeveer 750 mensen met een inburgeringstraject gestart.
Provincie:
Tag(s):