donderdag, 14. februari 2008 - 13:35

Meer vulpunten aardgas in Zuid-Holland

Zuid Holland

In 2010 zijn er in Zuid-Holland maar liefst 22 plekken waar automobilisten aardgas en ook andere schone brandstoffen kunnen tanken. Althans, als het aan de provincie Zuid-Holland ligt. Nu is er slechts één zo'n punt in Zuid-Holland. Daardoor blijft de vraag naar voertuigen op aardgas achter, wat weer de uitbreiding van het aantal vulpunten in de weg staat. En zo is de cirkel rond. Maar niet als het aan gedeputeerde Erik van Heijningen ligt.

Twee miljoen Euro
Hij wist het Stadsgewest Haaglanden, De Drechtsteden, de gemeente Vlaardingen en de milieudienst Holland Rijnland en Midden-Holland te overtuigen aan het project deel te nemen. Daardoor is er ruim twee miljoen euro beschikbaar om exploitanten te helpen door een onrendabele periode te komen. Maar niet alleen aan de aanbodzijde moet uitbreiding komen. Er moeten in de toekomst meer auto's op aardgas gaan rijden. Daarom wil Haaglanden een deel van de bijdrage aan het ombouwen van auto's besteden.

Dienstauto's
De provincie heeft de achttien leenauto's voor het personeel uitgerust met een aardgastank. Maar dan doemt het probleem van tanken op. De meeste dienstauto's worden in het buitengebied ingezet en komen zelden in de buurt van het enige vulpunt in de provincie. Het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals aardgas kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. De CO2-emissie en NO-x emissie worden teruggedrongen en er is geen uitstoot van fijnstof. Rijden op aardgas is voor personenauto’s en bestelbusjes rendabel, respectievelijk vanaf ongeveer 12.000 en 14.000 kilometer per jaar. De provincie heeft voor het project een Europese subsidie aangevraagd. De beslissing daarover valt per 1 april 2008 als de Stuurgroep OP West/West Regio bijeenkomt.
Provincie:
Tag(s):