woensdag, 17. september 2008 - 19:49

Overeenkomst gemeente met stichting MEE

Groningen

De Stichting MEE Groningen en de gemeente Groningen sluiten op maandag 29 september een samenwerkingsovereenkomst over cliëntondersteuning van kwetsbare groepen. Het gaat daarbij om mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, chronisch zieken en ook om hun ouders, verzorgers, familieleden en vertegenwoordigers.

MEE biedt zowel individuele als collectieve ondersteuning aan cliënten. MEE Groningen gaat meedoen in de stedelijke netwerken op de gebieden van jeugd, ouderenondersteuning, mantelzorgers, mensen met een beperking en zorg. De hulp is erop gericht dat mensen met een beperking zoveel mogelijk participeren in de samenleving. Dit doel sluit naadloos aan op de bedoeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): iedereen kan meedoen. Voor de uitvoering van deze wet zijn de gemeenten sinds 1 januari 2007 verantwoordelijk.

Een belangrijk streven van zowel de gemeente Groningen als MEE Groningen is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Met het programma Zorgen voor Morgen richt de gemeente zich in dit verband op zowel ouderen als op mensen met een beperking. MEE gaat onder meer meewerken aan de STIP's: de Steun- en Informatiepunten in de wijken die zijn bedoeld voor ouderen, mensen met een beperking, mantelzorgers en andere belangstellenden. Er zijn inmiddels STIP's in Vinkhuizen, Paddepoel, De Wijert en Corpus den Hoorn. Andere wijken zullen de komende jaren volgen.

De regie voor cliëntondersteuning ligt sinds de invoering van de Wmo bij de gemeenten. De gemeente Groningen werkt op dit terrein samen met diverse instellingen. MEE is een landelijk verspreide organisatie met veel ervaring op het gebied van hulp aan gehandicapten en hun naasten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bepaald dat elke MEE-organisatie in haar provincie met alle gemeenten een samenwerkingsovereenkomst moet sluiten.
Provincie:
Tag(s):