dinsdag, 28. oktober 2008 - 13:45

Prins Willem Alexander houdt toespraak over toekomst Groene Hart

Zoetermeer

Prins Willem Alexander houdt donderdagmiddag 30 oktober in Zoetermeer een toespraak op het Bouwhuisdebat over de toekomst van het Groene Hart.

Thema van het Bouwhuisdebat, dat wordt geïnitieerd door Bouwend Nederland, is ‘de toekomst van het Groene Hart’.

Het Bouwhuisdebat wordt gevoerd tussen deskundigen en beslissers uit politiek en bedrijfsleven over relevante maatschappelijk onderwerpen. Doel van de debatten is om – met behulp van de kennis en kunde in de bouwsector – een bijdrage te leveren aan het oplossen van actuele, maatschappelijke vraagstukken.

Het Groene Hart is het grootste Nationale Landschap van Nederland. Het maakt deel uit van de groenblauwe delta in West-Nederland en wordt omgeven door de grootstedelijke gebieden van de Randstad. De centrale opgave is om in het Groene Hart een duurzaam water- en bodemsysteem te realiseren, waarbij ook recht wordt gedaan aan de bijzondere kwaliteiten van het gebied en de huidige, hoofdzakelijk agrarische gebruikers van het gebied.

Deelnemers aan het debat zijn onder meer dr. J.M. Cramer, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, dr. C.P.Veerman, voorzitter vereniging Natuurmonumenten, drs. M. van Engelshoven-Huls, gedeputeerde provincie Zuid-Holland en voorzitter van de Stuurgroep Groene Hart, en mevrouw M. de Rijk, algemeen directeur Stichting Natuur & Milieu. Gastheer is mr.drs.L.C. Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland.
Provincie:
Tag(s):