woensdag, 3. december 2008 - 20:02

Provinciale Staten overhandigen profielschets aan minister Ter Horst

Assen

Maandag 8 december komen Provinciale Staten van Drenthe bijeen tijdens een bijzondere Statenvergadering. Tijdens deze vergadering stellen de statenleden de profielschets voor een nieuwe Commissaris van de Koningin vast. Vervolgens overhandigen zij deze aan minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ook roepen Provinciale Staten tijdens de vergadering een vertrouwenscommissie in het leven, die de aanbeveling voor een nieuwe commissaris voorbereidt. Het voorstel van het Presidium is om de fractievoorzitters zitting te laten nemen in deze commissie. Provinciale Staten zullen op basis van de selectieprocedure en het advies van de vertrouwenscommissie een kandidaat voor de functie voordragen.

Naar verwachting is in maart of april 2009 bekend wie de nieuwe Commissaris van de Koningin in Drenthe wordt.
Provincie:
Tag(s):