vrijdag, 7. november 2008 - 22:24

Provinciale Staten wil speelvoorzieningen voor Russische school

Voor een school voor speciaal onderwijs in Rusland, in Dmitrov, willen Provinciale Staten van Flevoland speelvoorzieningen realiseren. Daarvoor dienden alle partijen tijdens de begrotingsvergadering van afgelopen donderdag een motie in.

Gezamenlijk stelden zij het College van Gedeputeerde Staten voor om 15.000 euro vrij te maken voor het verbeteren van de sport- en spelaccommodaties op het buitenterrein van de school. Dit maakt dat het College van Gedeputeerde Staten ermee aan de slag zal gaan, wat zij graag deden.

Onder de indruk
De betreffende school, heeft ruim honderd leerlingen met gedrags- of leerproblemen. In februari van dit jaar bracht een delegatie van provinciale statenleden een bezoek aan de school en zag dat het uitbreiden van de bewegingsactiviteiten voor de jongeren zeer welkom zou zijn.

“Wij waren diep onder de indruk van de manier waarop jongeren opgevangen worden op deze school voor speciaal onderwijs. Wij willen als Staten graag wat doen voor deze kinderen die bijna allemaal weinig toekomstperspectief hebben. Met speelvoorzieningen kunnen we dan wellicht toch iets betekenen voor hen,� aldus Roelof Siepel Flevolands statenlid.

En daar sloot het College van Gedeputeerde Staten zich bij aan. Zij gaat op zoek naar Flevolandse instellingen die een directe link met de school kunnen opbouwen en zullen proberen die te interesseren voor het project.

Samenwerkingsverband
Provincie Flevoland heeft al vijftien jaar een vriendschapsrelatie met de Russische regio Dmitrov. Op 20 februari 2008 ondertekenden beide partijen een nieuw samenwerkingsverband. Hierin staat dat de komende vier jaar vooral ingezet gaat worden op jeugd- en jongerenproblematiek. Yachroma is een kleine stad met ongeveer 17.000 inwoners op het Russische platteland.
Provincie:
Tag(s):