dinsdag, 29. januari 2008 - 20:48

Regels voor kaveluitgifte Homeruskwartier aangepast

Almere

Het Homeruskwartier is de proeftuin voor particulier opdrachtgeverschap. In deze woonwijk wordt voor het eerst op grote schaal geëxperimenteerd met nieuwe vormen van opdrachtgeverschap. Het college wil toekomstige bewoners die zelf een huis gaan bouwen daarin zo goed mogelijk faciliteren.

Om de gewenste ontwikkelingen in het Homeruskwartier mogelijk te maken heeft het college besloten een viertal regels rond de kaveluitgifte aan te passen. Zo kan een koper het verzoek indienen om in bepaalde gevallen de grond al voor het verlenen van de bouwvergunning over te dragen. Met de grond als onderpand is het makkelijker om tijdig een hypotheek te verkrijgen waarmee de aanloopkosten van het bouwproces kunnen worden opgevangen.

Het college wil ook huurders tegemoet komen die een kavel willen kopen volgens de Sociale Koop regeling. Door een aanpassing in de regelgeving wordt het ook voor hen mogelijk om de hypotheekrente volledig af te trekken.

Verder wordt het bij enkele kavels mogelijk om twee woningen of één woning en een bedrijf op één kavel te bouwen. Kopers krijgen de mogelijkheid om de kavel te splitsen.
Tenslotte heeft het college besloten om bij de interpretatie van het begrip ‘huishouden’ in het bestemmingsplan Almere Poort uit te gaan van een brede definitie. Dit om ook ruimte te bieden aan minder traditionele woonvormen.
Provincie:
Tag(s):