woensdag, 18. juni 2008 - 10:43

Subsidie voor proefproject gezonde scholen in Leek

Leek

De provincie Groningen verleent een subsidie van € 41.686,- voor het proefproject schoolrenovaties Leek. Als voorbeeld worden op tien basisscholen in de gemeente Leek binnenmilieu en energieverbruik van schoolgebouwen onderzocht. De schoolbesturen willen op basis van dit onderzoek maatregelen nemen om het klimaat in de school te verbeteren en het energieverbruik te verminderen.

De provincie Groningen wil dat binnenmilieu en energiebesparing op basisscholen de komende jaren prioriteit krijgen bij investeringen. Daarom ondersteunt de provincie schoolbesturen in de gemeente Leek bij een proefproject waaraan tien openbare, christelijke en gereformeerde basis-scholen deelnemen. Doel van dit project is om gezonde en energiezuinige scholen te realiseren. De pilot moet ook uitwijzen of en hoe maatregelen voor een beter binnenmilieu en licht en akoestiek te financieren zijn.

Het project wordt uitgevoerd door Adviesbureau Ecofys en Seinen projectontwikkeling. De gemeente Leek, de schoolbesturen en provincie Groningen betalen mee aan het onderzoek. Bij het project zijn de schoolbesturen Openbaar Onderwijs Leek, GSV De Overdracht en Penta Primair betrokken. De GGD bewaakt de comfort en gezondheidsaspecten tijdens het project.
Provincie:
Tag(s):