dinsdag, 18. november 2008 - 9:47

Teeven: 'Van legalisatie van softdrugs kan geen sprake zijn'

Den Haag

Justitiewoordvoerder Teeven is van mening dat het idee van de JOVD om softdrug te legaliseren voor wat de VVD betreft geen sprake van kan zijn. Het huidige gedoogbeleid wordt nog gesteunt maar de houdbaarheidsdatum komt in zicht en aan legalisatie van softdrugs zal de VVD nooit meewerken.

'De JOVD pleit in al zijn onschuld voor legalisatie van softdrugs zonder ogenschouw te hebben wat de gevolgen zijn die dat met zich meebrengt. Het enkelvoudige argument het dat daarmee uit het criminele milieu wordt gehaald is voor de VVD te kort door de bocht', aldus Teeven.

De maatschappelijke problemen die het huidige softdrugsbeleid veroorzaakt vraagt om een helder politiek antwoordaldus de liberalen. De VVD heeft begrip voor de maatregelen die sommige gemeenten recentelijk hebben genomen. Echter een beleid wat van gemeente tot gemeente verschilt zal de overlast en criminaliteit die gepaard gaan met softdrugs slechts verplaatsen naar andere steden. Teeven wil niet wachten totdat Den Helder en Roodeschool hun beleid ook hebben aangepast maar wil nieuwe handvatten voor gemeenten voor verkoop en bezit van softdrugs.

Na het Kerstreces van de Tweede Kamer zal Teeven een notitie uitbrengen met daarin een softdrugs-standpunt dat aangepast is aan de huidige realiteit. Één ding is voor de VVD nu al duidelijk en dat is dat legalisatie nooit onderdeel van het VVD-beleid zal worden.
Provincie:
Tag(s):