vrijdag, 29. februari 2008 - 19:34

Verklaring van premier over film Wilders

Den Haag

Premier Balkenende heeft vrijdag na afloop van de ministerraad een verklaring afgelegd omtrent de anti-Koranfilm van Geert Wilders. Hier volgt de letterlijke tekst van de verklaring van Balkenende:

'Nederland staat voor vrijheid en respect. Mensen verdienen respect voor wat hen ten diepste beweegt, hun geloof, hun eigenheid. Grondwettelijke vrijheden dienen te worden verdedigd. Extremisme en terrorisme dienen te worden bestreden.

Niemand van ons kent op dit moment de inhoud van de film die door de heer Wilders is aangekondigd. Niettemin is al duidelijk dat deze buitengewoon heftige reacties oproept. Wij veroordelen alle bedreigingen, ook die aan het adres van de heer Wilders en wij roepen regeringen op zich aan de beginselen van het internationaal recht te houden, zoals de daarin vervatte plicht buitenlandse belangen en burgers en bedrijven te beschermen.

Tegelijkertijd hebben wij de plicht een ieder duidelijk te maken dat de handel- en denkwijze van een individuele volksvertegenwoordiger niet samenvalt met die van de regering. Wij verdedigen de kernwaarden van vrijheid en respect. Wij garanderen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst – voor moslims evenzeer als voor alle anderen. Wij proberen van dag tot dag te werken aan een vreedzaam samenleven en samenwerken van alle bevolkingsgroepen in Nederland. Op dit punt is het kabinet een heel andere mening toegedaan dan de heer Wilders en verschillen wij fundamenteel met hem van mening.

Ieder van ons, ministers en volksvertegenwoordigers, hier en in het buitenland, heeft de verantwoordelijkheid de consequenties van zijn of haar woorden continu te wegen. De vrijheid om dit te doen is binnen de grenzen van de wet gegarandeerd. Zij is ons veel waard en wordt door ons voluit verdedigd.

Wij doen een beroep op een ieder om de komende tijd in vrijheid èn verantwoordelijkheid te handelen, daarbij alle consequenties van die handelingen onder ogen te zien en wat van waarde is voor ons allen niet in gevaar te brengen.

Het was en is onze verantwoordelijkheid om de heer Wilders te wijzen op de mogelijke consequenties van zijn daden. Vrijheid ontslaat niemand van verantwoordelijkheid. Nu al moet rekening worden gehouden met ernstige risico’s voor Nederlanders en Nederlandse belangen in verschillende landen. Het is onze plicht de heer Wilders daarop te wijzen. Daarom spreken wij dit hier openlijk uit. Het gaat hier immers om de veiligheid van Nederlandse burgers en bedrijven in het buitenland. Om de Nederlandse krijgsmacht die missies vervult. Om het bredere belang van Nederland, de waarden waarvoor wij staan en onze reputatie in internationaal verband. Wij roepen hem op al deze aspecten in zijn beoordeling te betrekken'.

De film van Wilders is vrijdag af. Ondanks de oproep van het kabinet zal de politici de film ergens in maart toch tonen op internet of tv.
Provincie:
Tag(s):