woensdag, 1. april 2009 - 9:03

2e fase renovatie gemaal De Piet van start

Lewedorp

Deze week gaat waterschap Zeeuwse Eilanden beginnen aan de tweede fase van de renovatie van gemaal De Piet bij Lewedorp. Het gaat om het herstellen van het metselwerk en beton in de maalkom. Tijdens de werkzaamheden zijn twee wegen afgesloten. Het werk moet voor de bouwvakantie klaar zijn en kost € 250.000,-.

In 2008 werd de eerste fase van dit werk al uitgevoerd. Toen stond het herstellen van het instroomgedeelte en het vervangen van het krooshek op het programma. Nu is de maalkom aan de beurt. Tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk om het gemaal droog te zetten.Daarom wordt een (mobiele) pomp opgesteld om het polderwater te kunnen blijven afvoeren. Deze tijdelijke bemaling vindt plaats met leidingen over de weg en dijk, waardoor twee wegen zijn afgesloten. Dit is de weg voorlangs het gemaal: ‘Sluis de Piet’ en de hoger gelegen weg genaamd ‘Pietweg’. Doorgaand verkeer tussen Lewedorp en Wolphaartsdijk kan gebruik maken van een andere gedeelte van de Pietweg.

Vanaf woensdag 1 april begint het waterschap met het opbouwen van de mobiele pomp, vanaf vrijdag 3 april zijn de genoemde wegen afgesloten. De daadwerkelijke herstelwerkzaamheden beginnen vanaf dinsdag 7 april. Deze lopen door tot de bouwvakantie. Op die manier werkt men alleen in de relatief droge zomerperiode en kan het gemaal in de winter normaal functioneren.

Gemaal De Piet (bouwjaar 1917) bij Lewedorp pompt overtollig water uit het gebied rond Lewedorp en Eindewege in het Veerse Meer. Het gemaal zorgt daarmee voor het juiste waterpeil in sloten en waterlopen. Het gebied dat De Piet bemaalt, is zo’n 3200 hectare groot.
Provincie:
Tag(s):