dinsdag, 9. juni 2009 - 21:09

5000 woningen voor Amstel III

Amsterdam

Amstel III, dat grofweg loopt van de Amsterdam Arena tot het AMC, zal
ingrijpend veranderen. Nu staan in het gebied eigenlijk alleen kantoren en
bedrijfruimtes.

In de toekomst moeten er zo’n 5000 woningen in het gebied komen te
staan. Dit schrijft wethouder van Poelgeest in een brief aan de raad.

Het gebied Amstel III is ooit ontwikkeld als een eenzijdig werkgebied. Door de eenzijdige bebouwing is het gebied buiten werktijd behoorlijk verlaten. Bovendien zijn er nu te weinig voorzieningen zoals horecagelegenheden en winkels. Dat maakt dat het ook voor
bedrijven niet de aantrekkelijke plek meer is die het zou moeten zijn.

De komende jaren moet het gebied fors worden aangepakt om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst levensvatbaar is. Het gebied is verdeeld in twee stroken. De strook ten westen van de Holterbergweg zal
voornamelijk werkgebied blijven, maar met mooiere en prettigere straten en pleintjes en horeca voor de mensen die er werken.

De strook ten oosten van de Holterbergweg zal gemengd gebied worden met werken, wonen en allerhande voorzieningen zoals winkels en scholen. In dit gebied komen ongeveer 5000 woningen. Het toevoegen van de woningen gaat niet ten koste van het aantal vierkante meters aan kantoorruimte. Omdat er in het gebied nog flink kan worden verdicht hoeven er geen bedrijven te verdwijnen uit het gebied.

Het veranderen van een gebied zoals Amstel III is een kwestie van lange adem. Het is in deze tijden niet mogelijk om alles in één keer te doen. Om er echter voor te zorgen dat op de langere termijn de veranderingen worden gemaakt die nodig zijn om het gebied toekomstbestendig te maken zijn nu ingrepen nodig.

Deze ingrepen zijn soms maar klein maar hebben op langere termijn grotere gevolgen. De gemeente begint nu met allerlei stimuleringsmaatregelen. De gemeente kan bijvoorbeeld strategische aankopen doen in het gebied die later in het transformatieproces kunnen worden gebruikt.

De huidige nieuwbouw bestaat uit flexibele gebouwen die eenvoudig zijn om te zetten naar woonruimtes of bijvoorbeeld hotels. Een belangrijk middel in het op gang brengen van de nodige veranderingen is het gebruik maken van tijdelijke functies in het gebied. Gebouwen
die nu leeg staan kunnen bijvoorbeeld goed tijdelijk gebruikt worden voor atelierruimtes en broedplaatsen.

Dit soort functies trekken nieuw publiek het gebied in. Amsterdam wil zijn woningbouwopgave uitbreiden van 50.000 nieuwe woningen tot 2040
naar 70.000 woningen. Door zoveel mogelijk woningen te bouwen in bestaand stedelijk gebied kan het bijzondere landschap in de regio bewaard blijven.
Provincie:
Tag(s):