donderdag, 19. februari 2009 - 9:44

AFM beboet Postbank

Amsterdam

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 6 februari 2009 een bestuurlijke boete van € 30.000,- opgelegd aan Postbank N.V. voor het onvoldoende inwinnen van informatie bij het oversluiten van hypothecaire leningen en het aangaan van overlijdensrisico-verzekeringen.

De overtredingen zijn geconstateerd tijdens het marktbrede onderzoek naar hypotheekadviezen dat de AFM in 2007 heeft uitgevoerd. De AFM onderzocht in totaal 48 adviezen van de Postbank.

Postbank heeft in de periode van 1 januari 2007 tot 15 maart 2007 als adviseur bij het oversluiten van hypothecaire leningen en het aangaan van overlijdensrisico-verzekeringen bij veertien van de achtenveertig onderzochte adviezen onvoldoende informatie ingewonnen. Bij een hypotheekadvies moet een adviseur informatie aan de klant vragen over diens financiële positie, kennis, ervaring doelstelling en risicobereidheid. Deze informatie is nodig om een advies te geven dat past bij de specifieke situatie van de klant.

Postbank heeft bij de onderzochte adviezen voor het oversluiten van hypothecaire leningen geen informatie ingewonnen over de kosten van het oversluiten (boeterente) en eventuele bestaande levensverzekeringen. Bij het afsluiten van overlijdensrisico-verzekeringen is geen informatie ingewonnen over de financiële positie van de langstlevende partner. Deze gegevens zijn relevant om te bepalen of het advies tot oversluiten van de hypotheek en/of het aangaan van de overlijdensrisico-verzekering passend is voor de consument. Hierdoor heeft Postbank geen passende adviezen verstrekt en daarmee artikel 4:23, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden.
Categorie:
Tag(s):