maandag, 1. juni 2009 - 10:16

Binnenkort rampenoefening in Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Den Haag

Op een nog onbekende datum in de periode tussen 1 en 21 juni 2009 houdt de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) bij wijze van test een rampenoefening in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De oefening is een verrassing voor de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en de gemeenten in de regio. De precieze datum en het rampscenario blijven tot op het laatste moment geheim. Over de plaats van het gesimuleerde incident is alleen bekend dat het in een van de gemeenten in de veiligheidsregio zal zijn.

Tijdens de oefening worden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp. Daarop moeten zij gezamenlijk een rampenbestrijdingsorganisatie neerzetten en beslissingen nemen om de gesimuleerde ramp te bestrijden. Het gaat hierbij niet om de operationele diensten, maar om de (gemeente)bestuurders en leidinggevenden van de hulpdiensten die deelnemen aan de oefening. Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met sirenes en zwaailicht uitrukken, zullen dan ook niet te zien zijn. Wel zal er in de regio mogelijk enige activiteit van hulpverleners zichtbaar zijn.
Provincie:
Tag(s):