donderdag, 20. augustus 2009 - 8:08

De Jager verruimt Octrooibox

Den Haag

Staatssecretaris De Jager verruimt de mogelijkheden voor innovatieve ondernemers om gebruik te maken van de Octrooibox. Dit heeft het ministerie van Financiën donderdag 20 augustus bekendgemaakt.

Ondernemers kunnen voortaan verliezen op de exploitatie van octrooien volledig in plaats van gedeeltelijk verrekenen met de belastbare winst. Staatssecretaris De Jager: `Innovatieve ondernemers zijn ontzettend belangrijk voor de Nederlandse economie. Met deze maatregel wil ik innovatieve bedrijven die het door de kredietcrisis moeilijk hebben permanent een steuntje in de rug geven.'

Bedrijven die bijvoorbeeld uitvindingen of technische toepassingen ontwikkelen (zgn. immateriële activa) en daarvoor octrooi hebben gekregen, kunnen gebruik maken van de octrooibox. Hierdoor zijn opbrengsten uit deze zelfontwikkelde activa belast met een tarief van 10%. Door de verruiming van de Octrooibox worden eventuele verliezen niet voor 10% maar volledig verrekenbaar met de belastbare winst.
Provincie:
Tag(s):