donderdag, 25. juni 2009 - 21:42

De Vier Gewesten wint aanbesteding in Zuidoost Drenthe

Regio

De gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen en het OV-bureau Groningen Drenthe hebben begin 2009 het kleinschalig openbaar vervoer, het Regiotaxivervoer (o.a. Wmo-vervoer) en het leerlingenvervoer in één aanbesteding op de markt gebracht. In april hebben drie vervoerders op dit pakket ingeschreven. De Vier Gewesten (DVG) heeft daarbij tegen de vooraf vastgestelde kwaliteitseisen de scherpste prijs afgegeven.

Hiermee mag DVG al het vervoer in de regio uitvoeren: het kleinschalig openbaar vervoer vanaf medio december 2009, het leerlingenvervoer in Borger-Odoorn vanaf schooljaar 2010/2011, en in Emmen en Coevorden vanaf schooljaar 2011/2012. DVG zal het Wmovervoer in Borger-Odoorn vanaf 1 augustus 2010 uitvoeren, en de Regiotaxi in Emmen en Coevorden gaat vanaf 1 januari 2011 over naar DVG. Het totale contract loopt tot medio december 2014. Bij een uitstekende uitvoering zit er zelfs een contractverlenging in tot uiterlijk medio december 2017. Vanzelfsprekend volgen nog nadere afspraken tussen de winnaar en betrokkenen.

Dankzij de aanbesteding kunnen inwoners vanaf medio december a.s. op vrijwel alle streeklijnen in Zuidoost Drenthe van maandag tot en met zondag tussen 7 en 24 uur minstens éénmaal per uur reizen. Bijvoorbeeld tussen Stadskaal en Emmen, Emmen en Assen, Hoogeveen en Emmen/Coevorden, Emmen en Ter Apel/Coevorden. Dit kan doordat bestaande streeklijnen in de stille uren aangevuld met ritten die van te voren gereserveerd kunnen worden. Er wordt gewoon volgens dienstregeling gereden van halte naar halte en de reguliere OV-tarieven en kaartsoorten zijn geldig. Ook elders in Groningen en Drenthe wordt dit unieke concept ingevoerd.

In Zuidoost Drenthe zal verder de komende twee jaren worden ingezet op het verbeteren van de vervoersmogelijkheden o.a. door de ontwikkeling en invoering van Servicebussen ten zuiden van Emmen en De Monden. Ook zal de toegankelijkheid van het openbaar vervoer per december a.s. sterk worden verbeterd door de inzet van nieuwe lagevloerbussen. DVG levert de verbeterde service en begeleiding.
Provincie:
Tag(s):